Banedanmark rammer mastefundamenter i Esbjerg


(08.11.2016)

Banedanmark elektrificerer frem til april 2017 jernbanen mellem Esbjerg og Lunderskov. Vi er færdige med de forberedende arbejder og er nu i gang med ramning af de sidste mastefundamenter i Esbjerg og omkring Esbjerg Station.

Arbejdet
Arbejdet med ramning af mastefundamenter har varet lidt længere end først antaget, men vi er tæt på at være færdige og afslutter rammearbejdet ved udgangen af uge 47.

Ramning af fundamenter foregår med en skinnekørende maskine, som rammer de seks meter lange fundamenter i jorden. Kun 30-40 cm af fundamentet er synligt over jorden, når ramningen er udført. Arbejdet er støjende, og de nærmeste naboer kan også mærke vibrationer fra arbejdet.

Afstanden mellem fundamenterne er 60-80 meter - nogle steder op til 100 meter. I kurver samt ved stationsområder står de langt tættere - ned til 10-15 meter. Mellem Esbjerg og Lunderskov rammer vi i alt ca. 1.400 fundamenter.

Her kan du se en kort film ramning af mastefundamenter

Arbejdsprocessen er forholdsvis kortvarig og varer under en time hvert sted, hvorefter arbejdskøretøjerne rykker videre langs banen. På og omkring stationen er fundamenterne dog placeret forholdsvis tæt, hvilket betyder, at vi støjer i samme område i længere tid.
 
Vi arbejder i og langs sporet alle dage i tidsrummet fra kl. 20.00 til 5.30, da der er normal togdrift på strækningen i dagtimerne.

Fra uge 47 og frem
Efter uge 47 arbejder vi fortsat på strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov. I Esbjerg og på Esbjerg Station sætter vi master op. Derudover trækker og monterer vi køretråd på de dele af strækningen, som endnu mangler.

Disse arbejdsprocesser vil kunne høres af de nærmeste naboer primært på grund af motorstøj fra de skinnekørende arbejdskøretøjer, men der vil ikke være larm og vibrationer som ved de seneste måneders ramning af mastefundamenter.

Banedanmark beklager generne for dig og din familie, og vi siger indtil videre tak for tålmodigheden med vores arbejde.

Mere information
Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for naboerne til banen og informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og vores hjemmeside www.banedanmark.dk/esbjerg-lunderskov. Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsservice for løbende at få tilsendt information om arbejdet.

På Banedanmarks hjemmeside findes også en tidsplan for ramningen af mastefundamenter, hvor du kan se hvor og hvornår vi rammer: Siden bliver løbende opdateret et par uger fremadrettet:

Tidsplan: Ramning af mastefundamenter

Har du spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte vores byggeledelse på esbjerg-lunderskov@bane.dk eller på telefon 4186 4001inden for normal arbejdstid. Får du brug for at kontakte os uden for almindelig arbejdstid, kan du kontakte os på vagttelefon 7021 8013.

Togtrafikken
Togtrafikken er kun i begrænset omfang påvirket af anlægsarbejdet, da køreplanen for 2016 er tilpasset vores arbejder. I dagtimerne kører togene som normalt. Når vi arbejder i aften- og nattetimerne, arbejder vi kun i det ene spor. Togdriften gennemføres derfor næsten som normalt i det modsatte spor. Før du skal rejse, anbefaler vi dog altid at tjekke www.rejseplanen.dk .

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276