Etablering af byggeplads ved Masnedsundbroen


(21.11.2016)

Etablering af byggeplads ved Masnedsundbroen
I forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen skal der opføres en ny tosporet jernbanebro øst for den eksisterende vej- og jernbanebro over Masnedsund. I slutningen af bygge-perioden vil broen over Orevej også skulle erstattes med en ny bro. Der er tale om et omfattende anlægsarbejde, som opstarter nu og løber frem til 2020, hvor den nye bro skal stå færdig.

Vores entreprenør Per Aarsleff A/S er derfor gået i gang med at etablere kontor og byggeplads i dele af det gamle Masnedø Marine Center.

Øget trafik i perioder
Som beboer i området vil du derfor kunne opleve øget trafik og aktivitet ved pladsen. Der vil blive opsat byggepladshegn, og flere områder med beplantning vil blive ryddet for at gøre plads til materiel og maskiner.

Cykelstien som løber under broen, er vi desværre også nødt til at lukke i en periode, før en ny og genetableret cykelsti kan åbne ved udgangen af projektets afslutning. Der vil blive opsat skilte, som henviser cyklister til andre veje. Vi forventer at lukke cykelstien ved udgangen af året. Omkørslen vil foregå via Viaduktvej længere mod syd end den nuværende sti.

Vi gør vores bedste for at tage hensyn til beboerne i området, men vi undgår ikke, at der kan forekomme støj i perioder og øget tung trafik til og fra pladsen.

Yderligere kontakt og information
Vi forventer at afholde et informationsmøde, om de kommende aktiviteter i området, i begyndelsen af 2017. Indbydelse til mødet fremsendes på et senere tidspunkt.  Eventuelle spørgsmål kan sendes til vores e-mail femern@bane.dk

Du kan læse mere om Ringsted-Femern Banen på vores hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig nyt om projektet på www.banedanmark.dk/abonnement.

Med venlig hilsen

Claus Blyme Løth
Byggeleder
Banedanmark

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276