Høringsperiode for elektrificering og opgradering af Aarhus H – Lindholm er afsluttet


(30.11.2016)

Projektet, der skal elektrificere og opgradere banen mellem Aarhus H. og Lindholm (nord for Aalborg), har været i offentlig høring fra 3. oktober til 27. november. I høringsperioden har Banedanmark modtaget i alt 103 høringssvar om alt fra ombygning af hovedbanegården i Aarhus til adgangsveje til grønne områder i Aalborg. Der er kommet høringssvar fra både kommuner, firmaer, interesseorganisationer og borgere.

"Vi glæder os altid over, at der er stor interesse for vores projekter. Nu går processen i gang, hvor vi vil behandle alle de høringssvar, vi har modtaget. Samtidig vil vi rette vores materiale til, der hvor det kan blive bedre," siger Betina Lose, sektionschef i Banedanmark.

Banedanmark vil nu gennemgå de mange høringssvar og besvare dem i et høringsnotat som vil blive offentliggjort i det nye år. Herefter bliver høringsnotatet, alle høringssvarene og det samlede materiale leveret til politikerne, som så skal træffe endelig afgørelse om projektet. Hvis politikerne beslutter at projektet skal gennemføres, kan den egentlige projektering gå i gang og først herefter vil anlægsperioden begynde.

For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf: 8234 1313

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276