Banedanmark deaktiverer manuel togbetjening af overkørsel på Hornbækbanen


(08.12.2016)

Banedanmark har over de seneste uger foretaget undersøgelser af de systemer, der styrer overkørslerne på Hornbækbanen i Nordsjælland, efter flere borgere har oplevet fejl på flere overkørsler.

Undersøgelserne viser, at der ikke er nogen fejl i systemerne. Heller ikke ved de manuelle inspektioner af overkørslerne har det været muligt at konstatere fejl.

Derfor har Banedanmark besluttet at deaktivere muligheden for, at de enkelte tog manuelt kan betjene overkørslen på Sauntevej - det vil sige kommunikationsforbindelsen mellem togene og selve overkørselsanlægget.

Deaktiveringen kan betyde, at bommene i den pågældende overkørsel kan være nede længere tid ad gangen end hidtil.

Dette har ingen sikkerhedsmæssige konsekvenser, for hverken passagerer eller krydsende trafikanter - og overkørslen vil være sikret, når toget kører igennem. Men der kan altså opstå længere ventetid for krydsende trafikanter. 

"Vi tager sikkerheden yderst seriøst og arbejder fortsat hårdt på, om vi kan finde eventuelle fejl i systemet. Vores undersøgelser viser, at der ikke er fejl i vores anlæg, hvorfor vi i samarbejde med Lokaltog A/S har besluttet at deaktivere lokomotivførernes mulighed for selv at betjene overkørselsanlægget på Sauntevej. Dette gør vi for at kunne undersøge, om der eventuelt er fejl i kommunikationsforbindelsen mellem togene og overkørslen. Det har ingen indvirkning på sikkerheden ved den pågældende overkørsel - men der kan opstå længere ventetid for de krydsende trafikanter," siger Christian Munksgaard, områdechef i Banedanmark.

"Vi vil gerne appellere til, at borgere og trafikanter respekterer overkørselsanlægget og ikke forsøger at krydse det, selv om bommene er nede i længere tid end normalt. Det er ulovligt, og kan være forbundet med livsfare," siger Christian Munksgaard.

Banedanmark vil fortsætte med at holde overkørslen på Sauntevej på Hornbækbanen under skærpet opsyn, indtil vi er betrygget i, at anlægget virker fuldt ud som tiltænkt.

For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf: 8234 1313

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276