Omfattende opgradering af Ringsted Station starter første weekend i januar


(02.01.2017)

Banedanmark skal i løbet af januar og februar udføre første del af en af Danmarks største stationsombygninger, når Ringsted Station gøres klar til den nye højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted.

Projektet omfatter blandt andet udskiftning af 16 km spor og 34 nye sporskifter. Arbejdet er planlagt til at tage tre år, men Ringsted Station vil være klar til togtrafik fra den nye bane over Køge fra december 2018.

Første del af den omfattende ombygning består af udskiftning af syv sporskifter i eksisterende spor og etablering af to helt nye sporskifter, som skal sammenkobles med jernbanesporene på den nye højhastighedsbane.

Opgraderingen af stationen betyder, at der vil være ændringer i togtrafikken i alle weekender fra fredag aften efter kl. 20 til natten efter søndag i januar og februar 2017.

"Det er en større opgave at skulle udskifte og etablere så mange sporskifter på et landets mest centrale trafikknudepunkter, samtidig med, at der kører trafik. Men vi kan ikke undgå at spærre nogle spor i weekenderne på Ringsted Station, når vi udfører arbejdet for at gøre plads til vores gravemaskiner, dozere og kraner til at hejse sporskifterne på plads, hvilket vil give ændringer i togtrafikken," siger Jimmy Tilgaard Jensen, byggeleder i Banedanmark.

"Vi har dog tilrettelagt arbejdet således, at der kan afvikles trafik, imens vi udfører arbejderne, så passagererne og togtrafikken påvirkes mindst muligt."

Banedanmark forbereder arbejderne med at udskifte sporskifterne i løbet af ugen i natspærringer fra kl. ca. 22 til kl. 05. Herunder kørestrømsarbejder, fundering og etablering af føringsveje.

Ud over etablering af nye sporskifter vil der også foregå justering af sporet, udlægning af skærver og nye sveller.

Som følge af sporarbejdet i Ringsted kører DSB efter ændrede tider på flere strækninger. Rejseplanen er opdateret med ændringerne.

Fra København H i retning mod Fyn og Jylland kører InterCityLyn-togene cirka 20 minutter tidligere end normalt. Fra København H i retning mod Nykøbing F/Rødby Færge kører regional- og EuroCity-togene cirka en halv time tidligere end normalt. Mellem Ringsted, Glumsø og Næstved er togene erstattet af Togbusser.

Hold dig opdateret om togtrafikken på rejseplanen.dk og dsb.dk
 
 
Kontaktinformation

For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf: 8234 1313
 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276