Ny bane Hovedgård-Hasselager – justering i tidsplanen


(09.02.2017)

Aflevering af beslutningsgrundlag for Ny bane Hovedgård-Hasselager er blevet flyttet til medio 2018 og den offentlige høring af VVM redegørelsen forventes påbegyndt i fjerde kvartal 2017.
 
Det vil ikke få betydning for tidsplanen for eventuel realisering af projektet.
 
Udskydelsen skyldes en omprioritering, af hensyn til aftale om fase 1 i Togfonden DK. Aftalen om fase 1 er indgået mellem forligspartierne bag aftale om Togfonden DK den 30. juni 2016. Aftalen omfatter udover de indbudgetterede togfondsprojekter (elektrificeringsprojekter i Østjylland og Nordvest banen, bedre internet m.v.) på regeringens finanslov for 2017, ny bane over Vestfyn og hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Det er i aftalen alene hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, som er forudsat igangsat i 2017.

Læs mere om høringsprocessen

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276