Banedanmark afslutter første broetape på Ringsted-Femern Banen


(09.03.2017)

Thumb 
Foto: Ingrid Riis

Banedanmark har rundet den første store milepæl i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning mellem Ringsted og Holeby.

Arbejdet med 18 vejbærende broer er netop afsluttet på Lolland og Falster for at gøre plads til kørestrømsanlæg og et ekstra spor.  Arbejdet er en del af en samlet opgradering af ca. 100 broer på hele strækningen.

Milepælen blev markeret torsdag eftermiddag ved indvielsen af et nyt vejanlæg i Eskilstrup på Falster med taler af borgmestrene fra Guldborgsund og Lolland kommuner, John Brædder og Holger Schou Rasmussen og projektdirektør for Ringsted-Femern Banen, Jens Ole Kaslund.

Opgraderingen af broerne, der finansieres af A/S Femern Landanlæg, er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.

"Det er en stor milepæl for Banedanmark og for projektet Ringsted-Femern Banen, at vi nu har afsluttet arbejdet med de første synlige tegn i landskabet på en mere moderne jernbane fra Ringsted til Holeby. Når banen er klar, vil det give passagererne en mere attraktiv jernbane hele vejen fra Ringsted til Holeby," siger Jens Ole Kaslund, projektdirektør for Ringsted-Femern Banen, i Banedanmark.

"Vi vil gerne rette en tak til borgerne i lokalområderne, som i perioder har været nødt til at køre en omvej, imens vi har arbejdet. Vi ser frem til et fortsat tæt samarbejde med Ringsted, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner om de lokale løsninger og vores tilstedeværelse under de omfattende anlægsarbejder, der skal udføres i de kommende år."

Hos Sund & Bælt, hvis datterselskab Femern Landanlæg finansierer opgraderingen af de danske jernbaneanlæg, er man også godt tilfredse med, at den første broetape er afsluttet.

 "Det er glædeligt, at vi nu er kommet i gang med at udbygge jernbanen frem til den faste forbindelse på dansk side, så vi om få år kan begynde at se de første gevinster for de rejsende på strækningen til gavn for den lokale og regionale udvikling, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt.

Arbejdet med de resterende broarbejder, der tæller i alt ca. 80 broer, starter op i løbet af foråret 2017. Samtidig påbegyndes jord- og afvandingsarbejder på de første delstrækninger og ombygningen af seks stationer.

Opgraderingen af de 18 broer på Lolland og Falster er en del af den daværende regerings vækstpakke fra 2013, hvor flere forberedende anlægsaktiviteter var fremrykket, inden selve anlægsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg blev vedtaget i 2015.

Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på ca. en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time.
Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr.

Fakta:
Ringsted-Femern Banen:

 • Strækningen Ringsted-Holeby er 115 kilometer lang
 • Hastigheden bliver opgraderet fra de nuværende 120/160 km/t til 200 km/t
 • Fremrykkede, forberedende anlægsaktiviteter blev igangsat i 2014, og er afsluttet i 2017.
  Selve anlægsarbejderne mellem Ringsted og Nykøbing F gennemføres i perioden 2017-2021.
 • Kørestrømsanlæg mellem Ringsted og Nykøbing F færdiggøres senest i 2024.
 • Opgraderingsarbejder på Lolland mellem Nykøbing F og Holeby færdiggøres inden ibrugtagningen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
 • Det er Sund & Bælts datterselskab A/S Femern Landanlæg, der med Banedanmark som bygherre er ansvarlig for opgraderingen af jernbanelandanlæggene fra Ringsted til Femern.
 • Projektet har et budget på ca. 9,5 mia.

Anlægsarbejder på hele strækningen:

 • Over 100 broer skal ombygges for at gøre plads til kørestrøm og et ekstra spor
 • Et ekstra spor mellem Vordingborg og Holeby
 • En ny, dobbeltsporet jernbanebro over Masnedø
 • Udvidelse af Kong Frederik d. IX's bro over Guldborgsund til to spor
 • Nye overhalingsspor til 1000 meter lange godstog ved Glumsø, Orehoved og Holeby
 • Elektrificering af hele strækningen mellem Ringsted og Holeby
 • Nye signaler på hele strækningen mellem Ringsted og Holeby
 • Etablering af station ved Ladhavevej syd for Holeby
 • Etablering af ny midlertidig perron på Rødby Færge og Orehoved stationer
 • Perronforlængelse på Vordingborg Station
 • Udretning af kurver og godt fire kilometer nye spor nord for Glumsø
 • Ombygning af seks stationer på strækningen.

For yderligere information kontakt Banedanmark presse på tlf: 8234 1313

 

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276