Gå ikke over sporet, der kommer mange tog


(25.03.2009)

Syv tog i timen er, hvad man vil kunne opleve på Lille Syd de kommende måneder. På grund af et omfattende sporarbejde på Sydbanen bliver en del tog fra den strækning nemlig ledt over på Lille Syd. Det er med livet som indsats at krydse sporet. Derfor appellerer Politiet, Banedanmark og DSB til alle sporkrydsere om at stoppe den ulovlige adfærd.

Lokomotivførerne oplever dagligt, at folk skyder genvej over sporene, og indimellem ender sporkrydsningen i alvorlige ulykker.

I 2006 registrerede DSB henholdsvis 3 dræbte og 2 kvæstede på strækningen Lille Syd. Endvidere blev der registreret 74 tilfælde, hvor lokomotivførerne vurderede, at der var fare på færde - de såkaldte 'nær-ved påkørsler'.

Lille Syd er en af de baner, hvor DSB's lokomotivførere rapporterer om flest sporkrydsere. Indtil videre har der heldigvis kun været relativt få ulykker eller 'nær-ved' hændelser i betragtning af, hvor mange personer, der dagligt færdes på og ved sporet på Lille Syd.

Men nu frygter især lokomotivførerne for, hvad der vil ske når antallet af store, hurtige, og gennemkørende tog kommer på banen.

"I dag er vi nogenlunde forskånet for ulykker på Lille Syd. Folk ved, at der højst kører to tog i timen, og de ved måske endda, hvornår de kører. Men det interval kan man ikke regne med længere. Nu er det store hurtigere, gennemkørende tog, der kører på forskellige tidspunkter. Og selv om vi tager alle mulige forbehold, må vi på det kraftigste advare mod at krydse sporet på ulovlig vis. Det er forbundet med livsfare," siger trafikchef i DSB, Stig Friisbæk.

"Vi har det problem, at folk simpelthen ikke respekterer sporene. Og vi vil derfor opfordre til, at folk tænker sig ekstra om og tager den lille omvej, der måske er hen til en autoriseret overgang. Det er også vigtigt at overveje, at man som voksen er rollemodel for en masse børn, der hver dag ser de voksne traske hen over banen - og som måske derfor gør det samme," siger områdechef i Banedanmark, Kim Andersen.  

Banedanmark og DSB forsøger i fællesskab at gøre noget ved det stigende problem med sporkrydsere. En stor del af indsatsen går på at oplyse passagerer, beboere, institutioner, arbejdspladser og lodsejere langs banen om, hvor farligt det er at krydse jernbanesporene. Det sker bl.a. i samarbejde med Sydsjællands og Lolland Falsters Politi og Midt- og Vestsjællands Politi. Endvidere har Banedanmark sat hegn op på de kritiske steder på strækningen.

"Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvor farligt det er at gå over skinnerne. Det er ikke længere larmende lokomotiver, vi kører med - det er store, hurtige togsæt, som man først kan høre, når de er lige foran en - og det skaber nogle uhyre farlige situationer," siger Willie Nordahl Jensen, der er sikkerheds- og projektleder på kampagnen. 

"Når nær-ved påkørslerne og selve påkørslerne sker, er det lokomotivførerne, der sidder tilbage med de psykiske mén. 50 pct. af sygemeldingerne blandt lokomotivførerne skyldes nær-ved-påkørsler eller påkørsler," fortæller Willie Nordahl Jensen.

Henning Winkel, der er lokomotivfører på Lille Syd-strækningen, har en indtrængende bøn: 

"Lad være med at krydse sporet! Jeg har flere grimme oplevelser med folk, der kravler under bommene på Køge Station. Der var f.eks. en ældre dame med en gravhund i snor, som nærmest frøs midt i sporet. Heldigvis blev hun fjernet i sidste øjeblik," fortæller han og fortsætter: "På Syd Bane-strækningen er problemet værst ved leddene, men f.eks. i skoven ved Haslev/Orned ser jeg tit kondiløbere, der krydser sporet. Jeg ville ønske, de ville lade være. Det slider jo på ens psyke i længden," siger Henning Winkel.

Politiet vil i hele perioden, hvor sporarbejdet foregår, holde et ekstra øje med sporkrydsere og udstede bøder til folk, der færdes ulovligt i sporet.

"Mange ved ikke, at udover, at det er dødsensfarligt, så er det forbudt at færdes i sporet. Derfor vil vi under hele sporarbejdet holde et ekstra øje med sporkrydsere og uddele bøder til dem, der på ulovlig vis krydser sporet," siger Troels Permin fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

 

Venlig hilsen 

DSB og Banedanmark

 

Fakta om Lille Syd


Kører mellem Roskilde - Køge - Næstved
Strækningen er 61 km lang
Der er 13 stationer
Turen tager ca. 1 time og 10 min
Max. hastighed er 120 km/t.

I den 1. periode frem til 6. juli vil der køre 58 IC3-tog og 29 af de internationale ICE-TD-tog fra Deutsche Bahn ugentligt på Lille Syd udover den normale trafik.

I den 2. periode af frem til 9. august, vil der køre 85 IC3 tog og 42 af de internationale ICE-TD-tog fra Deutsche Bahn på Lille Syd udover den normale trafik.

 

For yderligere information kontakt

Lars Flindt Pedersen
DSB Kommunikation 3354 4207

Mellissa Fugl
Banedanmark Kommunikation 8234 1313

 

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276