Det tilbyder Banedanmark

Kontaktperson

Spørg os
Du kan ringe til HR Service på 82 34 00 00 eller sende en mail
stilling@bane.dk

kresten

Mød medarbejderne
Se film med medarbejderne


Banedanmark vil gerne understøtte et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. Derfor har vi en række ordninger og tilbud, som alle kan være med til at gøre Banedanmark til en sund og sjovere arbejdsplads. 

Sundhedspolitik
Gratis adgang til egne træningsfaciliteter samt massage, kiropraktor, fysioterapi, zoneterapi og sundhedstjek via Falck Healthcare.

Flekstidsordning
For dem, der ikke indgår i faste vagte, er det muligt i vid udstrækning selv at planlægge sin arbejdsdag. Den enkelte medarbejders flekstid har en skæringsdag, hvorefter den starter op på ny. Det betyder, at medarbejderne er "tvunget" til at afspadsere og bidrager til at sikre, at de ikke kan opspare store mængder af overarbejde, der aldrig bliver afspadseret.

Endvidere har vi en arbejdsuge på 37 timer inkl. frokostpause.

Social ansvarlighed
Banedanmark tilbyder hjælp til folk, som ønsker at stoppe med at ryge eller har et alkoholmisbrug og hjælper gerne med at planlægge rammerne for denne afvænning.

Krisehjælpsordning og socialrådgiver
Der er en krisehjælpsordning til medarbejdere, som har brug for f.eks. psykologisk eller juridisk rådgivning i forbindelse med sygdom, sorg, misbrug mv. Endvidere er der tilknyttet en socialrådgiver, som man kan drøfte arbejdsrelateret og private sager med.

Ferie/feriefridage
Som medarbejder i Banedanmark har du 5 ugers ferie om året, samt 5 feriedage, som du optjener efter samme givne regler som for de 5 ugers ferie.

Barsels- og forældreorlov
En ansat i Banedanmark får fuld løn i følgende perioder: Som mor har du ret til seks ugers orlov inden fødslen og 14 ugers barselsorlov efter fødslen. Derudover er der mellem 6 og 12 ugers forældreorlov. Faren har desuden mulighed for yderligere 2 ugers fædreorlov.

Omsorgsdage
Medarbejdere ansat d. 1. oktober 2005 eller senere, får 2 omsorgsdage pr. barn pr. år til og med barnets 7. år.
Der kan gælde særlige regler, hvis du tidligere har været statsansat.

Fritidsforeninger
Som medarbejder i Banedanmark har du adgang til en række fritidsforeninger, hvor du kan dele dine interesser med dine kolleger inden for blandt andet mange former for sport, foto og meget mere.

Kunstforening
Som medarbejder i Banedanmark kan du blive medlem af kunstforeningen, som hvert år trækker lod om et antal indkøbte kunstværker blandt medlemmerne og tilbyder deltagelse i forskellige aktiviteter på kunstområdet.

Personaleforening
Banedanmark har egen personaleforening, som arrangerer forskellige aktiviteter året rundt og tilbyder rabatter til teaterforestillinger mv.

DHL-stafetten
Banedanmark deltager i DHL-stafetten med eget telt, kok og god stemning. I 2012 stillede vi med hele 55 hold i Fælledparken.

Det siger medarbejderne

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276