Ny station i Langeskov

Projektleder
Christoffer Bogh
chbo@bane.dk

Kontaktperson

Byggeleder
Michael Thode
mtde@bane.dk

Pressekontakt

signal
Journalister med spørgsmål om Langeskov Station kan henvende sig til Banedanmarks pressevagt på tlf. 8234 1313.


Projektet er afsluttet

 

Oversigtskort Od-NyBanedanmark har i perioden marts-september 2015 anlagt en ny station i Langeskov mellem Odense og Nyborg.

Stationen vil gøre det nemmere for borgere i og omkring Langeskov at benytte den kollektive trafik. Udover at lette den daglige pendling er det hensigten, at den nye station skal bidrage til at skabe vækst i Langeskov-området, som i forvejen har en del industrivirksomheder. Rejsetiden mellem Lange-skov og Odense er 8 minutter.

Der er anlagt to perroner på 250 meter. Perronerne forbindes i 2016 med en ny stitunnel under banen.

Den nye station i Langeskov blev indviet den 4. oktober 2015.

Status for ny stitunnel under stationen
I forbindelse med åbningen af stationen skulle en ny stitunnel under banen også havde stået klar. Åbningen af stitunnellen er imidlertid udskudt til 2016.

Efter sporspærringer i forået 2015 udestår der fortsat arbejder i forbin-delse med anlæggelse af stitunellen, som kræver en totalspærring af sporet.

For at påvirke passager- og godstrafikken mindst muligt færdiggøres stitunnellen i 2016, samtidig med at sporet er planlagt spærret på grund af den kommende sporfornyelse på Østfyn i 2016.

Faktaboks

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276