Nyt dobbeltspor mellem Hovedbanegården og Ny Ellebjerg

Projektleder på KØR

Projektleder
Knud Naldal
Tlf: 82349466
xknna@bane.dk


Projektet er afsluttet og det nye dobbeltspor blev taget i brug den 9. december 2012 som planlagt. Der laves pt. mindre restarbejder og oprydning frem til midten af maj.
--------------------------------------------------------------------------------------

Nyt dobbeltspor
For at øge sporkapaciteten for fjerntog og godstogstrafikken, er Banedanmark ved at etablere to nye spor - et såkaldt dobbeltspor.  Det nye 5 km lange dobbeltspor får sit udspring ved Hovedbanegårdens perronspor 1 og 2, og bliver tilsluttet de eksisterende fjernbanespor efter Ny Ellebjerg Station - umiddelbart vest for Gl. Køge Landevej.

Forside_nyt dobbeltsporProjektet afsluttes i slutningen af 2012, og vil i fremtiden give færre kødannelse, når togtrafikken skal afvikles til og fra Københavns Hovedbanegård. Læs mere om det nye dobbeltspor.

Bro- og tunnelarbejde
I det samlede projekt indgår der også fornyelse af en række broer og tunneller. Ved Sydhavn Station udvides den eksisterende bro, så der bliver plads til de nye spor. Ved Gl. Køge Landevej nedrives den eksisterende bro og erstattes af en helt ny betonbro. Læs mere om broarbejdet.

Banedanmark - Amerika Plads 15 - 2100 København Ø - Tlf. 8234 0000 - banedanmark@bane.dk - CVR 18632276