Tidsplan

Hastighedsopgraderingen og sporfornyelsen af jernbanen mellem Aarhus og Langå udføres i flere etaper: 

Forår 2021 - sommer 2022

I denne etape udføres arbejderne vedrørende de tre nye vejbærende broer i Favrskov Kommune. Broerne skal erstatte overkørslerne på Haarvadbro, Lerbjergvej og Bidstrupvej. Overkørslerne skal nedlægges på grund af hastighedsopgraderingen af strækningen. Arbejdet med anlæg af de nye broer blev påbegyndt i foråret 2021 og strækker sig frem til sommeren 2022, hvor overkørslerne lukkes.
 
Fra efteråret udføres forberedende arbejder med omlægninger af ledninger, afvandingsarbejder, og anlæg af depotpladser og arbejdet med erstatningsbroer forsætter.  

 

Forår 2022 - efterår 2022

Denne etape har den største indvirkning på togtrafikken idet vi her fornyer og hastighedsopgraderer sporene. Vi udskifter skinner, sveller og ballast på den i alt ca. 45 kilometer lange strækning. Arbejderne er planlagt til perioden 1. april til 26. september, hvor der veksles mellem totalspærringer og enkeltsporsspærringer.
 
Udover natspærringer vil der være tre perioder, hvor der vil være totalspærringer: 
1.-4. april (weekend )
8.-19. april (i forbindelse med påske)
20. maj - 7. juni (ugen før Kr. Himmelfart til og med pinsen)
• 19.-22. august (weekend)
 

I totalspærringerne kan der ikke køre tog, og der vil derfor være indsat togbusser. De øvrige dage i perioden kan der forventes ændringer i køreplanen, der kan medføre op til 10-15 minutters længere rejsetid, men der vil køre tog.
 
Erstatningsbroerne i Haarvad, Lerbjerg og Laurbjerg  gøres færdige i denne etape, og overkørslerne lukkes i juni 2022.  
 
I forbindelse med udførelsen vil der løbende blive udført drifts- og anlægsarbejder på strækningen.

Overblik over arbejder i perioden maj - september 2022

20-05-2022 – 07-06-2022 (totalspærring)
Skinner, sveller og sporskifter udskiftes og der ballastrenses på strækningen fra broen L til Brabrand og på Mundelstrup, Hinnerup og Hadsten Stationer. 

07-06-2022 – 11-06-2022
Skinner og sveller udskiftes og der ballastrenses på venstre spor på strækningen nord for Brabrand. 

11-06-2022 – 17-06-2022
Ballastrensningen færdiggøres på venstre spor på strækningen nord for Brabrand. Overkørslen i Haarvad nedlægges. Skinner og sveller i venstre spor på strækningen Hinnerup – Hadsten udskiftes. 

17-06-2022 – 28-06-2022
Venstre spor på strækningen Hinnerup – Hadsten ballastrenses. Skinner og sveller venstre spor på strækningen Hadsten – Langå udskiftes. Overkørslerne i Lerbjerg og Laurbjerg nedlægges.

28-06-2022 – 13-07-2022
Venstre spor på strækningen Hadsten – Langå ballastrenses. Skinner og sveller højre spor på strækningen Brabrand – Mundelstrup udskiftes. 

13-07-2022 – 20-07-2022
Højre spor på strækningen Brabrand – Mundelstrup ballastrenses. Skinner og sveller højre spor på strækningen Hinnerup – Hadsten udskiftes. 

20-07-2022 – 31-07-2022
Højre spor på strækningen Hinnerup – Hadsten ballastrenses. Skinner og sveller højre spor på strækningen Hadsten – Langå udskiftes. 

31-07-2022 – 19-08-2022
Højre spor på strækningen Hadsten – Langå ballastrenses. Skinner og sveller højre spor på strækningen Mundelstrup – Hinnerup udskiftes.

19-08-2022 – 22-08-2022 (totalspærring)
Mundelstrup station færdiggøres. Højre spor på strækningen Mundelstrup – Hinnerup ballastrenses.

22-08-2022 – 07-09-2022
Højre spor på strækningen Mundelstrup - Hinnerup ballastrenses. 

07-09-2022 – 26-09-2022
Venstre spor på strækningen Mundelstrup - Hinnerup ballastrenses. 

Der vil desuden være mindre arbejder på hele strækningen samt arbejder på arbejdspladserne i tilknytning til de strækninger, der arbejdes på.