Den nye bane København-Ringsted

Danmarks første højhastighedsbane fra København over Køge til Ringsted

Om Den nye bane København-Ringsted

Ofte stillede spørgsmål og svar

Den nye bane blev indviet den 31. maj 2019.

DSB's første passagertog kørte på banen om morgenen den 1. juni 2019. Den første måned vil Den nye bane blive betjent af ét tog i timen i hver retning. Fra den 8. juli betjenes banen med to tog i timen i hver retning. Når den nye køreplan for 2020 træder i kraft i december 2019, vil der komme yderligere togafgange til. 

Eksempler på rejsetider pr. 1. juni 2019

København H – Køge Nord St. Ca. 23 min.
København H – Ringsted St. Ca. 41 min

Køge Nord St. – Ringsted St. Ca. 17 min.
Ringsted St. – København H Ca. 42 min.

Køge Nord St. – København H Ca. 24 min
Ringsted St. – Køge Nord St.  17 min. 

 
Banedanmark er en statsvirksomhed under Transport- og Boligministeriet med ansvaret for, at vedligeholde, forny og udbygge jernbanen, så den hele tiden har en tilstand og kapacitet, som gør det muligt at køre tog i Danmark. Kort fortalt varetager Banedanmark skinner, mens togoperatørerne, herunder DSB, varetager togdrift. Vi vil derfor henvise dig til togoperatørerne for information om det rullende materiel.

Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for passagertog og er den første jernbane i Danmark, der kan betjene højhastighedstog. I oktober og november 2018 udførte Banedanmark testkørsler med højhastighedstog. Den højeste registrerede hastighed var 255,6 km/t.

Passagertogene, der betjener banen, kører med op til 180 km/t.

 

Der kommer kun en ny station på Den nye bane; Køge Nord Station.

Støjudbredelsen fra Den nye bane er vist i projektets Miljøredegørelse og på kortet over banen og er baseret på beregninger.

Trafikstyrelsen har gennemført en kortlægning af vibrationerne langs Den nye bane. På baggrund af kortlægningen har København-Ringsted-projektet gennemført en række vibrationsdæmpende foranstaltninger for at reducere antallet af belastede boliger. Du kan læse mere om vibrationer fra banen i miljøredegørelsen.
 

TEN-T