Køge Nord Station

Om Køge Nord Station 

Nord for Køge har vi i samarbejde med Køge Kommune og DSB bygget en ny station - Køge Nord Station - der bliver et trafikalt knudepunkt og hot-spot for hele hovedstadsområdet. I det unikke kryds mødes højhastighedstog, S-bane og motorvej.

Stationen skal fremme togtrafikken ved at tilbyde lette skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel, og danne udgangspunktet for en omfattende byudvikling omkring stationen.

Køge Nord Station med sin 225 meter lange gangbro forbinder S-banen med fjernbanen, henover Køge Bugt Motorvejen. Gangbroen blev bygget i perioden fra 2016 til 2019 af Banedanmarks hovedentreprenør Bladt Industries. Stationens forpladser og parkér- og rejsanlæg etableredes af Køge Kommune i 2018-2019. Køge Nord Station blev indviet den 31. maj 2019 - samtidig med Den nye bane København-Ringsted. 

Bag designet står teamet COBE og DISSING+WEITLING i samarbejde med COWI, som i november 2014 vandt den internationale arkitektkonkurrence udskrevet af Banedanmark i samarbejde med Køge Kommune og DSB, der desuden står bag parkér og rejs-anlægget ved stationen. Med Køge Nord Station har teamet bag stationen skabt et markant vartegn for grøn mobilitet i hovedstadsregionen.

Hovedgrebet er en 225 meter lang gangbro, der binder Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, sammen med den eksisterende S-togslinje og den dobbeltsporede højhastighedsbane mellem København og Ringsted. Stationen er en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

Parkér og Rejs ved fjernbanen

På fjernbanesiden af stationen har Køge Kommune etableret et parkér- og rejs-anlæg med 450 parkeringspladser, som stod klart ved indvielsen af Køge Nord Station. Området ved fjernbanen er desuden forberedt til en udvidelse, så Køge Kommune på et senere tidspunkt kan etablere yderligere 250 parkeringspladser. Der bliver adgang til parkér- og rejs-anlægget fra Nordstjernen. Ved stationsforpladsen etableres endvidere 240 cykelparkeringspladser, hvoraf 120 vil være overdækkede.

Parkér og Rejs ved S-Banen

På S-banesiden af den nye station har Køge Kommune etableret et parkér- og rejsanlæg med 200 parkeringspladser med adgangsvej fra Karlsvognen. Der er desuden etablereret 412 cykelparkeringspladser, hvoraf de 180 er overdækkede.  

Det er gratis at parkere ved Køge Nord Station.

Spektakulært design

Køge Nord Station har høstet både national og international anerkendelse for sit design. Ud over at blive nomineret til en MIPIN for "Best futura project" har stationen været at finde på CNNs liste over de 12 mest spektakulære nye broer. Køge Nord Station er også at finde på Politikens liste over 10 arkitektoniske højdepunkter i 2019.

Du kan også følge stationen på Instagram @koegenordstation.

Adresser

Adgang til fjernbaneperronerne sker via Nordstjernen og adgang til S-baneperronerne sker via Karlsvognen (bil) og Snogebækstien/Kirstinedalsstien (cykel).

Fjernbaneperroner: Nordstjernen, 4623 Lille Skensved
S-baneperroner: Karlsvognen, 4600 Køge

Fakta

Køge Nord Station bliver en ny port til København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere.

Anlægget af Køge Nord Station omfatter en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt perroner på fjernbane og S-bane. Dertil er der bygget et stort Parkér og Rejs-anlæg ved stationen. 

Gangbroen består af i alt seks stålelementer, som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40 meter lange og måler knap 3 meter i højden. Samlet vil broen veje ca. 150 tons.

Stationen er designet af COBE og Dissing+Weitling i samarbejde med COWI, og hovedentreprenør er Bladt Industriens A/S.

Byggeriet blev påbegyndt i juli 2016 og stationen stod klar til indvielsen af Den nye bane København-Ringsted den 31. maj 2019.

Tidsplan

- Elevator hejses på plads og monteres

- Montage af glasfacader, de sidste arbejder på den udvendige skærm og udførelse af det gangbroens interiør

- Etablering af stationens forpladser (cykelparkering etc.) og tilpasning af perroner.

- Åbning og ibrugtagning af Køge Nord Station den 31. maj 2019

 

- Montage af gangbroens elementer

 

 

 

- Første element til gangbro hejses på plads og monteres over S-bane, fjernbane 

- Broelementerne til gangbroen transporteres fra Køge Havn til Køge Nord Station

- Elementerne forberedes til bromontage til efteråret 2017 

Animation

Timelapse video af broløft ved køge Nord Station

Spørgsmål og svar

Køge Nord Station blev indviet samtidig med den nye højhastighedsbane mellem København og Ringsted den 31. maj 2019. 
Byggeriet af Køge Nord Station omfatter anlægget af en 225 meter lang gangbro med dertilhørende rulletrapper, trapper og elevatorer samt opbygning af S-bane- og fjernbaneperroner. Dertil bygges et Parkér og Rejs-anlæg.

På fjernbanesiden af stationen etablerer Køge Kommune et parkér- og rejsanlæg med 450 parkeringspladser. Området ved fjernbanen er desuden forberedt til en udvidelse, så Køge Kommune i en senere fase kan etablere yderligere 250 parkeringspladser. Der bliver adgang til parkér- og rejs-anlægget fra Nordstjernen.
Ved stationsforpladsen etableres endvidere 240 cykelparkeringspladser, hvoraf 120 vil være overdækkede.

På S-banesiden af den nye station etablerer Køge Kommune et parkér- og rejsanlæg med 200 parkeringspladser med adgangsvej fra Karlsvognen. Der etableres desuden 412 cykelparkeringspladser, hvoraf de 180 vil være overdækkede.

Bag Køge Nord Stations design står COBE og DISSING+WEITLING i samarbejde med COWI. De vandt i 2014 projektet i en arkitektkonkurrence. I konkurrenceprogrammet finder du det materiale, der ligger til grund for arkitektkonkurrencen og i dommerbetænkningen præsenteres de fire forskellige forslag i konkurrencen.

På fjernbanesiden af stationen etablerer Køge Kommune et parkér- og rejsanlæg med 450 parkeringspladser. Området ved fjernbanen er desuden forberedt til en udvidelse, så Køge Kommune i en senere fase kan etablere yderligere 250 parkeringspladser. Der bliver adgang til parkér- og rejs-anlægget fra Nordstjernen.
Ved stationsforpladsen etableres endvidere 240 cykelparkeringspladser, hvoraf 120 vil være overdækkede.

På S-banesiden af den nye station etablerer Køge Kommune et parkér- og rejsanlæg med 200 parkeringspladser med adgangsvej fra Karlsvognen. Der etableres desuden 412 cykelparkeringspladser, hvoraf de 180 vil være overdækkede.

Bladt Industries er hovedentreprenør på Køge Nord Station.

køge nord station i tal

225
meter
lang bliver gangbroen
1000
ton
kommer stationen til at bestå af
650
p-pladser
får stationens parker- og rejsanlæg