Sporarbejde

Vi gør vores bedste for at holde jernbanen åben, mens vi i disse år er i fuld gang med en historisk udbygning. Derfor er det i perioder ikke muligt. Det kan fx være, når vi arbejder direkte i sporet eller tæt på skinnerne, så vi af sikkerhedsmæssige hensyn må lukke for togtrafikken.  

 SPÆRRINGER AF JERNBANEN  2021
 Ringsted - Næstved  
 Næstved - Vordingborg  
 Vordingborg - Orehoved  
 Orehoved - Nykøbing F  30.04.21 - ultimo 2021
 Nykøbing F - Nykøbing F Vest  08.05.21 - ultimo 2021
 Nykøbing F Vest - Rødby Færge  08.05.21 - Afhænger af plan for Lolland

For togpassagerer er der forskellige andre muligheder for at komme frem og tilbage, når banen er spærret - det kan du se mere om på dsb.dk, hvor du også kan læse om den kompensation, du kan få for den forlængede rejsetid, hvis du er pendler. Tjek rejseplanen.dk for konkrete rejsetider.

For dig som nabo til banen betyder det:

  • Øget støj og høj aktivitet på og ved jernbanen
  • Tung trafik og store maskiner ved vores depot- og byggepladser og på tilkørselsveje
  • Omkørsel på vejene, når vi river broer ned og bygger nye op, så der bliver plads til det nye kørestrømsanlæg.

Vores entreprenører arbejder på højtryk og skal blandt andet:

  • Lægge nye skinner, skærver og betonsveller på store dele af strækningen
  • Foretage store jord- og afvandingsarbejder
  • Bygge en række nye broer og renovere andre, samt bygge faunapassager
  • Opsætte støjskærme og beton-fundamenter til elektrificering
  • Ombygge Nykøbing F Station.

Natarbejde i perioder
I udgangspunktet arbejder vi i dagtimerne, men der vil i perioder være både nat- og weekendarbejde. Vi beklager eventuelle gener i den forbindelse, men det er nødvendigt for at blive færdig inden for sporspærringen.

EU logo