Slagelse Station Vest

I 2019 skal vi forny sporene mellem Ringsted og Korsør, mens vi i 2020 udfører en række omfattende perronarbejder på Slagelse Station. I forbindelse med arbejdet etablerer vi en række arbejds- og depotpladser i tilknytning til Slagelse Station.

- Se også oversigtskortet over arbejdspladser på den østlige del af stationen

Vi benytter blandt andet arbejdspladsen til materialer og arbejdskøretøjer, maskiner og materiel, der i perioder benyttes på jernbanen døgnet rundt. 

På arbejdspladsen opstiller vi containere til opbevaring af værktøj og materialer samt mandskabsskure med toiletfaciliteter til dem, der arbejder på pladsen.  
Vi benytter desuden pladsen til omlæsning af blandt andet sand, grus, jord og skærver. 

Anvendelsesperiode og -omfang for de enkelte arbejdspladser er endnu ikke på plads, men det vil fremgå her på siden, når det ligger fast.

Tidsplan

Etablering af arbejds- og depotplads: Opdateres...
Afvikling af arbejds- og depotplads: Opdateres... 

Undskyld vi støjer

Vi gør vores bedste for at tage hensyn til dig som nabo til arbejdet. Desværre kan det ikke undgås, at der vil være perioder med støj og en del tung trafik i området også i nattetimerne. 

Vi beklager de gener, arbejdet medfører.