Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser beskriver afvigelser fra sikkerhedsregler, som ikke er optaget i de gældende sikkerhedsbestemmelser.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser har en afgrænset gyldighedstid.

Navn Gyldig fra Gyldig til Download
SSB 2023-101 SR Køretøjer udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM 01.01.2023 01.08.2023
SSB 2023-103 SR TIB 6, København H-Vigerslev-Ringsted.
Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR
25.03.2023 31.12.2023
SSB 2023-107 SR Undtagelser fra ATC-instruks ved kørsel fra DSB litra EB 01.04.2023 30.11.2023
SSB 2023-108 SR TIB 31, Ølgod-Tarm. Indkørsel af af- og tilbagemelding 03.06.2023 09.06.2023
SSB 2023-111 SR TIB 31, Esbjerg-Skjern. Ibrugtagning af ERTMS-ETCS. Afledte ændringer i SR 27.05.2023 02.06.2023
SSB 2023-112 SR TIB 31, Esbjerg-Tarm. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 03.06.2023 16.06.2023
SSB 2023-113 SR TIB 35, Skanderborg-(Ry) og (Herning)-Skjern. Ibrugtagning af ERTMS/ETCS. Afledte ændringer i SR 03.06.2023 31.12.2023
SSB 2023-114 SR TIB 31 Esbjerg-(Holstebro). Ibrugtagning af ERTMS-ETCS. Afledte ændringer i SR (002) 17.06.2023 31.12.2023
SSB 2023-116 SR SR § 73. Kørsel i aflåste sporskifter 02.06.2023 31.01.2024
SSB 2023-117 SR SR § 73 punkt 10. Samt SSB 2023-116 SR.
Oplåsning af aflåste sporskifter
02.06.2023 31.07.2023
SSB 2022-130 SR TIB 1, Høje Taastrup-Roskilde. Kørsel med prøvetog.
01.12.2022 26.11.2023
SSB 2023-804 SR-ORF Strækning 31, Tarm. Midlertidig systemgrænse 03.06.2023 09.06.2023
SSB 2023-805 SR-ORF TIB 2 og strækning 2, Ringsted-Vordingborg.
Kørsel med elektriske tog
13.03.2023 31.03.2024