Broer

Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges.

Langs strækningen opsætter vi ca. ni meter høje kørestrømsmaster, der skal udstyres med kørestrømsledninger. Mange af de ældre broer på strækningen har ikke den fornødne frihøjde til det kommende anlæg.

Se en liste over de broer, som vi er i gang med, eller som vi mangler at udføre.

Her ser du en liste over broer, som vi skal ny-, ombygge eller sporsænke i de kommende år.

Bro Løsning Udføres  Status Nabokommunikation 
BROER MELLEM AARHUS OG LANGÅ 
   
Broen L Endnu ikke afgjort Ikke planlagt Ikke planlagt  
Skanderborgvej, Hadsten Brohævning 2024    
Langå Station - gangbro Endnu ikke afgjort 2024
 
BROER MELLEM LANGÅ OG HOBRO    
Væthvej, Langå Sporsænkning 2024    
BROER MELLEM HOBRO OG AALBORG    
Over Kæret, Aalborg Sporsænkning 2024    
Vesterbro, Aalborg Sporsænkning 2024