Bækkedalsvej

Bækkedalsvej eksisterende bro

Hvorfor?
Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges. 
Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi laves?
Den eksisterende bro nedlægges. Der opføres ikke en ny vejbro på lokationen.

Hvad betyder det for dig?
Nedrivning af den eksisterende vejbro medfører permanent omkørsel via vejtunnel under sporbro for at passere jernbanen.

Omvejskørsel Bækkedalsvej

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm