Gammel Viborgvej

20924 Gammel Viborgvej

Hvorfor?
Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges. 
Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Ved Gl. Viborgvej er der en vejbro og en særskilt stibro på hver side, der krydser banens to spor.   De eksisterende broer fjernes, da de er for lave til at kørestrømsanlagget kan føres under broerne når banens skal elektrificeres.

Efterfølgende bygges én ny kombineret vej- og stibro  over jernbanen.Den nye kombinerede vej- og stibro projekteres for en levetid på 120 år.

Hvad betyder det for dig?
I slutningen af marts 2022 spærres Gl. Viborgvej for biltrafik.

Se demontering af stibroerne i vores billedgalleri herunder

Det bliver nødvendigt med omkørsel af biltrafikken i perioder.
De konkrete periode vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.

Omkørsel for biler og traktorer

  

Omkørsel for fodgængere, cyklister og knallerter

 

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm