Hvidemøllevej

Den eksisterende bro over banen ved Hvidemøllevej skal erstattes af en ny og højereliggende bro. Arbejdet begynder midt i januar 2021, med klargøring af arbejdsplads ved Hvidemøllevej 7 (syd side af banen). Herefter starter arbejdet med fundering af broen med pæle og ramning af spuns. Der rammes spuns til broen og dæmningen. Efterfølgende bygges broen og dæmningen. Når broen er ved at stå klar, hæves krydset ved Vestervold, Jernbanegade og Tørvebryggen.

Den eksisterende bro fjernes, når den nye bro står klar. Der er efterfølgende arbejder med at etablere parkeringspladser og gøre anlægget helt færdigt.

Den nye bro forventes færdig ultimo oktober 2021. Den eksisterende bro fjernes i november 2021, og anlægget står færdigt i januar 2022.

Kommende fysiske arbejder

De igangværende spunsarbejder færdiggøres og forventes at være færdige efter påske. Betonarbejder er opstartet med fundamenterne for den fremtidige bro desuden opstartes opbygningen af den nye bros søjler med form og armering.
Mellem spunsene syd for banen skal der udskiftes uegnet jord - vurderet til ca. 5000 m.3
Kirkemuren ved Randers kloster samt ny støttevæg langs Jernbanegade og Vestervold forberedes til opbygning.
De igangværende spunsarbejder færdiggøres og forventes at være færdige efter påske. Betonarbejder er opstartet med fundamenterne for den fremtidige bro desuden opstartes opbygningen af den nye bros søjler med form og armering.
Mellem spunsene syd for banen skal der udskiftes uegnet jord - vurderet til ca. 5000 m.3
Kirkemuren ved Randers kloster samt ny støttevæg langs Jernbanegade og Vestervold forberedes til opbygning.

Banedanmark er pt. i gang med udskiftning af jord ml. spunsen syd for banen. Det drejer sig om både rent jord og forurenet jord, som miljøafskaffes. Arbejdet er en fysisk vanskelig arbejdsproces, da de to spunsvægge afstives imod hinanden mens jordudskiftning pågår. 
Stillads til det nye brodæk er stort set færdigt og efterfølgende opstartes binding af armering til brodækket.
Nær T-krydset nord for banen begynder opbygningen af støttevæg mod parkeringsarealerne på begge sider af Jernbanegade.


Læs mere om byggeriet af den nye bro over jernbanen i dette brev dateret den 5. maj 2021.


 

Oversigtskort over Hvidemøllevej

Oversigtsplan over broen ved Hvidemøllevej

Nyheder fra Aarhus Lindholm