Kollerupvej

Broen udføres i 2022 med forventet opstart februar 2022.

Den eksisterende bro bliver revet ned og alle konstruktionsdele fjernes. Der etableres en ny og højere beliggende bro med samme placering som den eksisterende bro.

Vejen over broen - Kollerupvej - bliver derfor lukket i anlægsperioden, og der vil derfor være behov for midlertidig omvejskørsel.

Inden nedrivning af broen etablerer Favrskov Kommune en ny bro over Lilleå med en vægtbegrænsning på 40t totalvægt.

Kommende fysiske aktiviteter  

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm