Over Kæret

Over kæret - eksisterende bro

Hvorfor?
Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges. 
Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
I forbindelse med elektrificeringen er det nødvendigt at øge frihøjden på broen.
Den eksisterende brokonstruktion bibeholdes og der udføres forstærkning er underbygningen ved at sammenstbe de eksisterende enkelt søjler til en sammenhængende væg. Herefter sikres fundamenterne ved etablering af spuns inden udgravning til sporsænkning
Dette gøres for at skabe plads til køreledninger.
I forbindelse med sporsænkningen udføres der hastighedsopgradering af strækningen.

Hvad betyder det for dig?
Trafikken på Over kæret berøres ikke.

 

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm