Råkildevej

Den eksisterende bro nedlægges og alle konstruktionsdele fjernes. Der etableres en ny højereliggende 3-fagsbro med samme placering som de eksisterende bro.

Vejen over broen bliver derfor lukket for trafik i anlægsperioden, og der vil være behov for midlertidig omvejskørsel.

Skitse af broen ved Råkildevej

Nyheder fra Aarhus Lindholm