Råkildevej

Foto af broen der fører Råkildevej over banen

Hvorfor?
Før vi kan gennemføre elektrificeringen af strækningen mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn, skal næsten 50 broer på strækningen om- eller nybygges for at skabe den nødvendige frihøjde under broerne til det kommende kørestrømsanlæg. Andre broer skal nedlægges. 
Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
Den eksisterende bro nedlægges og alle konstruktionsdele fjernes. Der etableres en ny højereliggende 3-fagsbro med samme placering som de eksisterende bro.

Hvad betyder det for dig?
Vejen over broen bliver derfor lukket for trafik i anlægsperioden, og der vil være behov for midlertidig omvejskørsel.

Tegning for omkørsel

Omkørsel Råkildevej

Billedgalleri

Nyheder fra Aarhus Lindholm