Støvring Station

Den eksisterende perronbro over banen på Støvring Station skal hæves, trappeløb forlænges og tilhørende elevatortårne forhøjes. 

Arbejdet forventes udført i 2022. 
Der skal forventes spærring af broen i perioder.

Nyheder fra Aarhus Lindholm