Infomøde ved Gl. Viborgvej

Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Aarhus og Aalborg. Det betyder blandt andet, at 55 broer på den 148 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig. 

 

Ved Gl. Viborgvej er der en vejbro og en særskilt stibro på hver side, der krydser banens to spor. De eksisterende broer fjernes, da de er for lave til det kommende kørestrømsanlæg. Efterfølgende bygges én ny kombineret vej- og stibro med en levetid på 120 år over jernbanen.

Kom og mød os ved broen og hør mere om arbejdet

Banedanmark indbyder alle interesserede til at komme og høre om det kommende anlægsarbejde ved Gl. Viborgvej-broen, som begynder i uge 49, 2021. Her kan du møde vores byggeledelse og høre mere om arbejdet ved broen.

Mødetidspunkt og -sted

30. november  2021 kl. 16:00 ved den gamle bro på Geding Søvej

Info og kontakt

Du kan læse mere om elektrificeringen mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn på vores hjemmeside  Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på: Aarhus-Lindholm@bane.dk  eller vagttelefon 7021 1478