Elektrificering af banen mellem Roskilde og Holbæk

Banedanmark har siden foråret været i gang med de forberedende arbejder til at elektrificere jernbanen på den 35 km lange dobbeltsporede strækning mellem Roskilde og Holbæk. Den danske jernbane får i disse år et historisk løft, der vil gøre den mere effektiv, mere driftssikker og mere klimavenlig. Formålet er at gøre banen klar til fremtidens eltog, der er en vigtig del af den grønne omstilling og bliver en stor forbedring for både passagerer, naboerne langs banen og for miljøet.

Nu går vi i gang med selve elektrificeringen og arbejder frem til juli 2021, hvor vi tester det nye kørestrømsanlæg.

Det laver vi:

  • Vi fragter mastefundamenter ad skinnerne fra oplagspladser i Tølløse, Hvalsø og Holbæk og anbringer dem langs banen
  • Vi rammer fundamenterne i jorden
  • Masterne bliver kørt ud og monteret i fundamenterne
  • Derefter trækker vi køretråd mellem masterne
  • Endelig tester vi kørestrømsanlægget

Hvornår arbejder vi
For at forstyrre togtrafikken mindst muligt arbejder vi på hverdagsnætterne fra søndage aftener til fredage morgener i tidsrummet kl. 20.00 til 05.00. Desuden udfører vi døgnarbejde enkelte weekender omkring Holbæk Station.

Gener naboerne til jernbanen
Noget af arbejdet vil være støjende og kan medføre vibrationer for de nærmeste naboer. Det gælder især, når vi slår de 12 meter lange mastefundamenter i jorden, hvilket sker hen over efteråret. Det tager i alt ca. ½ time at slå et fundament i jorden, og da det er mørke måneder, arbejder vi også med projektørlys. Vi rykker dog hurtigt videre langs banen. På et tidspunkt kommer vi igen forbi, nu i det andet spor.

Trafikken
Mens vi arbejder, kører der færre tog i aften- og nattetimerne. Vi anbefaler, at du orienterer dig på rejseplanen.dk, hvis du skal ud at køre med tog.