Børkop station

Eksisterende stibro på Børkop st. skal nedrives og erstattes med en ny stibro i forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus.
Den eksisterende bro er en perronbro fra 1967. Den nye bro etableres godt 100 m sydøst for eksisterende bro og den eksisterende bro nedrives sidst i udførelsesperioden, sådan at adgangen til/fra spor 2 og 3 opretholdes under udførelsen af den nye bro.

Nyheder fra Fredericia Aarhus