Gl. Randersvej

I forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus skal den eksisterende bro på Gl. Randersvej i Skanderborg nedrives og erstattes af en ny vejbro.
Broen skal etableres samme sted som den eksisterende bro, og dette betyder, at vejen er lukket i perioder med følgende omkørsel af trafik.
De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.
Arbejdet forventes afsluttet primo 2022

 

Nyheder fra Fredericia Aarhus