Kattrupvej

Den gamle buebro fra 1922 ved Kattrupvej

Hvorfor?
Banedanmark er gået i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for kortere rejsetid og mere stabil drift, ligesom togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Hvad skal vi lave?
I forbindelse med den kommende elektrificering af strækningen Fredericia-Aarhus skal den eksisterende bro på  Kattrupvej ved Hasselager,  Aarhus nedrives og erstattes af en ny vejbro.

Hvad betyder det for dig?
Dette betyder, at vejen er lukket i perioder med følgende omkørsel af trafik.
De konkrete perioder vil fremgå af omvejsskilte og skilteplaner.
Arbejdet forventes afsluttet medio 2022

Trafikomlægning Kattrupvej

 

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus