Toldbodvej

For at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg skal frihøjden under vejen, som fører Toldbodvej over banen, øges. 

Den eksisterende bro vil blive hævet, da den er opført i 1954 og har derfor en restlevetid på 56 år.
Hævning af broen foregår ved, at der opsættes stilladstårne med donkrafte på toppen, og der opsættes en midlertidig brosøjle, som består af stålplader, ved siden af donkraftene. Når broen er klar til at blive løftet vil donkraftene hæve broen synkront i trin af ca. 10mm, som tager 10-15 minutter. Herefter fastholdes donkraftene og der ilægges en ekstra stålplade ovenpå den midlertidige brosøjle, så der igen kun er få mm luft op til brodækket. Denne proces gentages indtil broen har nået den ønskede højde.

Trafik på og under broen
Hævning af broen foretages i to dele, så der under hele projektet kan opretholdes trafik på vejen. Der opretholdes ét spor i hver retning til vejtrafik, så broen er åben for trafik i begge retninger i 1. del af anlægsperioden.  I 2. del af anlægsperioden vil der kun være et spor farbart.

Tidsplan
Anlægsarbejdet på broen udføres i perioden fra juni 2021 til maj 2022.


Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus