Viby Station

For at gøre plads til det kommende kørestrømsanlæg skal frihøjden under den eksisterende stibro over Viby Station hæves. Den eksisterende stibro er fra 2009 og kan derfor anvendes fremadrettet. Det eksisterende brodæk hæves ved hjælp af donkrafte og der monteres stålskafter oven på de eksisterende betonsøjler. De eksisterende elevatorer forhøjes ligeledes, så de også kan genbruges. Trapper forlænges, så de slutter til perronerne.

Arbejdet vil blive udført i perioden fra april 2021 til december 2021.

Varslinger

Nabobrev om broarbejder de kommende fire måneder udsendt den 27. april 2021.

Billedgalleri

Nyheder fra Fredericia Aarhus