Besigtigelsesforretning mellem Fredericia og Vejle i februar

Tirsdag den 18. februar afholder Kommissarius såkaldt besigtigelsesforretning i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Besigtigelsen vedrører strækningen mellem Fredericia og Vejle.

På møderne gennemgås:
•Elektrificeringen - sådan er projektet
•Pålæg af el-driftsservitut
•Magnetfelter fra det kommende kørestrømsanlæg
•Beskæring af bevoksningen langs jernbanen

Kommissarius har sendt indvarslingen direkte til de berørte borgere langs jernbanen. De, der er berørt, kan møde op og få mulighed for at udtale sig om projektet. Men mødet er åbent, og alle er velkomne. Du kan læse mere og se tid og sted for mødet her:

http://www.kommissarius.dk/content/elektrificering-af-jernbanestraekningen-fredericia-vejle-besigtigelsesforretning-den-18