Ingen sænkning af sporet ved Bjarkesgade i Horsens

Banedanmark skal elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. I den forbindelse er en række af de ældre broer på strækningen for lave til det nye kørestrømsanlæg. Kørestrømsanlægget har cirka ni meter høje kørestrømsmaster, hvorpå køreledningerne bliver monteret. Når frihøjden under en bro er for lav til det nye kørestrømsanlæg, er vi nødsaget til enten af bygge broen om og derved forhøje den eller at lave en sænkning af sporet under broen.

Bjarkesgade i Horsens
Ved Bjarkesgade i Horsens har der været i tvivl om, hvorvidt det var nødvendigt, at foretage ændringer for at opnå den ønskede frihøjde under broen over banen. Banedanmark har nu undersøgt broen og den foreslåede sporsænkning under broen ved Bjarkesgade i Horsens yderligere. Resultatet af undersøgelsen viser, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en sporsænkning. Der skal derfor ikke udføres anlægsarbejder på broen ved Bjarkesgade forud for elektrificeringen.