Tidsplan

Vi er i gang med de forberedende arbejder som består i at ombygge eller bygge nye broer eller sænkes sporene for at gøre plads til det kommende køreledningsanlæg. 
 
2020-2025: Udførelse af broarbejder  - til oversigt over broerne
2022-2026:  Udførelse af køreledningsarbejder