Klejtrupvej

Den eksisterende bro rives ned og erstattes af en ny bro forskudt 8,75 meter mod nord. Vejen over broen lukkes i hele anlægsperioden.