Parkboulevarden

Vi udskifter broen over jernbanen på Parkboulevarden med en ny og højere bro. Anlægsperioden er fra den 30.01.2018 til udgangen af maj 2019.

En del af anlægsarbejdet bliver udført i perioder uden togdrift i sporene, hvilket betyder, at dele af anlægsarbejdet bliver udført i den samme totalspærring som anlægsarbejdet på Viborgvej. 

Totalspærring for togdrift på strækningen
29.06.-26.08.2018 Totalspærring 8 uger

Støj
I den første del af anlægsperioden omlægger vi blandt andet strækningskabler i jorden. I perioden fra 11.06.-12.04.2018 vil der derfor være støj fra konstruktions- og jordarbejder samt arbejdskørsel til og fra byggepladsen.

Tidsrum for vores arbejde
I hele anlægsperioden arbejder vi mandag til fredag 7.00-18.00 samt lørdag 7.00-14.00. Under totalspærringen arbejder vi alle dage fra 7.00-18.00.

Særligt støjende arbejde
Når vi bygger den nye bro skal vi nedbringe spuns både nord og syd for banen på begge sider af Parkboulevarden, hvilket vil være meget støjende for de nærmeste naboer. Det samme gælder i den periode, hvor vi skal nedbryde den eksisterende bro.

 Tidspunkt  Antal dage  Anlægsarbejde  Periode
 30.06-4.07.2018  5  Nedrivning af eksisterende buebro  Alle dage kl. 7.00-18.00
 6.07.-16.07.2018  10  Nedbringning af spuns og pæle  Alle dage kl. 7.00-18.00

På luftfotoet herunder kan du se, hvor vi skal nedbringe spuns

Markering af spuns ved Parkboulevarden