Viborgvej

Broen over banen på Viborgvej skal udskiftes med en ny og højere bro. Arbejdet bliver udført fra 30. januar 2017 til udgangen af maj 2019. Arbejdet bliver meget intensivt med høj aktivitet i hele anlægsperioden. Det betyder, at vi i perioder vil udføre støjende arbejde også om natten og i weekender.

En del af det store anlægsarbejde skal udføres i perioder uden togdrift i sporene. Udførelsen af Viborgvej er lagt i en periode, hvor der i forvejen er fastlagt sporspærringer på grund af sporombygning mellem Langå og Hobro.

Viborgvej - Anlægsarbejde inden for følgende sporspærringer
19.02.-30.04.2018 Spærring i et spor, dog totalspærring fra 31.03-1.04.2018 9 uger
14.05.-27.05.2018 Natspærring kl. 23-06 1  uge
30.06.-26.08.2018 Totalspærring 8 uger
10.09.-14.10.2018  Natspærring kl. 23-06 1 uge


Støj
Der vil være støj fra konstruktions- og jordarbejder samt arbejdskørsel til og fra byggepladsen i hele anlægsperioden.

I perioder vil der forekomme særligt støjende arbejder i form af nedbringning af spuns og pæle på begge sider af sporet. Nedbrydning af den eksisterende bro vil også være meget støjende.

Særligt støjende arbejder

Tidspunkt

Antal dage Anlægsarbejde Periode
24.02.-9.03.2018 14 Nedbringning af spuns og pæle Hele døgnet
10.03.-1.04.2018 24 Nedbringning af interim spuns Hele døgnet
26.03.-1.04.2018 3 Nedbrydning af støttevæg Hele døgnet
2.04.-22.04.2018 21 Nedbringning af spuns og pæle samt ankre Hele døgnet
Nedbringning af spuns om dagen og nedbringning af pæle om natten
16.06.17.06.2018 1  Fræsning af asfalt fra interimsvej Hele døgnet
21.06.-28.06.2018 8  Fræsning af overside af brokonstruktion Hele døgnet
21.06.-23.06.2018 3 Nedbringning af interim spuns Hele døgnet
 5.07.-8.07.2018 4 Nedbrydning af buebro og støttevæg Hele døgnet
 9.07.-8.08.2018 31 Nedbringning af spuns og pæle samt ankre Hele døgnet i de første tre uger
 23.11.-24.11.2018 1 Fræsning af asfalt fra interimsvej Hele døgnet
Markering af området hvor vi spunser på Viborgvej