Tidsplan

Arbejderne på broerne på Viborgvej og Parkboulevarden kommer til at foregå i perioden fra den 30. januar 2018 til primo 2019.

Viborgvej

Her kan du følge tidsplanen for arbejderne, som løbende vil blive opdateret.

29.06-08.07 2018  Vi river den eksisterende bro og støttemur ned. Vi arbejder i døgndrift på byggepladsen og ved broen.
05.07-31.07 2018  Vi vibrerer og rammer spuns. Vi arbejder fra kl. 6.00-22.00.
09.07-27.07 2018  Vi udfører pæleramning og arbejder fra kl. 6-22.00.
23.07-19.08 2018  Vi arbejder med montering af jordankre og formarbejde af vederlagsbjælke. Arbejdets udførelse veksler mellem dag-/aften- og natarbejde.
 27.08-14.09 2018  Vi monterer elementer på den kommende bro. Vi arbejder mellem kl. 23.00 og 6.00. Der vil være maskin- og motorstøj fra kran og lastbiler mv., men arbejdet er mindre støjende.
 03.09-22.10 2018  Vi støber beton og armerer den. Derudover arbejder vi med fugtisolering og asfaltbelægning. Arbejder bliver udført som vekslende dag-/aften- og natarbejde. 
 22.10 2018-primo 2019  Afsluttende arbejder som også omfatter retablering af arbejdsområdet. I denne periode arbejder vi udelukkende i dagtimerne. 

Læs mere om arbejdet på Viborgvej


Parkboulevarden

Parkboulevarden er spærret fra 26. juni, mens broen bliver bygget om. I forbindelse med afslutning af skolesommerferien bliver Parkboulevarden genåbnet for cyklister og for gående. Broen bliver genåbnet for bilister senere.

Vi lukker Parkboulevarden for al trafik den 26. juni kl. 16.00, hvorefter vi samme dag går i gang med at fræse asfalten af kørebanen. Denne dag arbejder vi frem til ca. kl. 22.00. I dagene herefter graver vi broen fri for jord, grus mv. og afrenser herefter broen.

Under totalspærringen, som træder i kraft den 29. juni, nedbryder vi selve broen. Efter nedbrydningen som muligvis foregår i døgndrift,  går vi i gang med at ramme spunsplader i jorden. Ramning af spunsen varer sammenlagt ca. 4 døgn. Herefter støber vi kantbjælker til den kommende bro.

Arbejdet med asfaltfræsning, afrensning af broen samt ramning af spunspladerne er støjende og kan både høres og mærkes i form af vibrationer hos de nærmeste naboer. Arbejdet på Parkboulevarden bliver primært udført i dagtimerne.

Læs mere om arbejdet på Parkboulevarden

Accordion modul