Trafik på Viborgvej

Ombygning af broer i Randers
I 2018 ombygger vi to større, vejbærende broer i Randers - nemlig broerne på Parkboulevarden og Viborgvej.
 
Særligt arbejderne på Viborgvej, som foregår i perioden fra 30. januar 2018 til udgangen af året, får betydning for biltrafikken. Viborgvej er en statsvej, hvor omkring 15.000 biler passerer i døgnet. Broen skal rives ned og der bygges en ny.


Arbejdet på broen kommer til at foregå i tre faser, som kan ses af tegningerne herunder:

Fase 1

Trafikafvikling på Viborgvej
I første fase skubber vi vejen lidt mod syd, så vi kan arbejde på den nordvestlige ende af broen. Det lyseblå felt er vores arbejdsområde.

Fase 2

Trafikafvikling på Viborgvej
I anden fase flytter vi vejtrafikken over på en erstatningsvej, som vi etablerer henover Randers FC´s område. Erstatningsvejen bliver ført over den første del af den nye bro, mens vi kan arbejde på resten af den eksisterende bro.

fase 3

Trafikafvikling på Viborgvej

I tredje fase fører vi vejen tilbage til den permanente placering, som er ca. 6 meter nordligere, end den ligger i dag.