Video - ombygning af Viborgvej

Banedanmark elektrificerer i de kommende år jernbanen mellem Fredericia og Lindholm. I den forbindelse skal omkring 100 af de ældre broer på strækningen ombygges, da de er for lave til det nye kørestrømsanlæg og fremtidens eldrevne tog. Kørestrømsanlægget har cirka ni meter høje kørestrømsmaster, hvorpå køreledningerne bliver monteret. Når frihøjden under en bro er for lav til det nye kørestrømsanlæg, er vi nødsaget til enten af bygge broen om og derved forhøje den eller at lave en sænkning af sporet under broen.

I løbet af 2018 udførte vi to broombygninger i Randers. Videoen herunder viser forvandlingen af den ene – nemlig den 100 meter lange banebro på Viborgvej i Randers.  Her omlagde vi biltrafikken midlertidigt, så der stadig var plads til de 15.000 daglige biler, mens vi byggede ny bro over banen.

På videoen er Viborgvej allerede blevet omlagt til dens midlertidige forløb og kan ses i nederste, venstre hjørne af billedet, mens anlægsarbejdet primært kan ses i øverste højre hjørne af billedet. Efter afdækning og nedbrydning af den gamle jernbanetunnel rammer vi spunsplader i jorden langs den ca. 100 meter lange jernbanetunnel. Pladerne danner væggene i den nye tunnel. Dernæst rammer vi betonpiller, som skal holde konstruktionen, op til ca. 24 meter ned i jorden. Endelig overdækker vi tunnelen og støber et dæk i beton. Til sidst føres trafikken tilbage på den nye vej, som har omtrent samme forløb, som den gamle.

Foran os ligger arbejdet med at ombygge omkring 100 broer, inden vi er klar til at sætte kørestrømsmaster i jorden. Det er dog kun de færreste ombygninger, der er så komplicerede som den i Randers.

Se video om ombygningen broen ved viborgvej