Arkæologiske undersøgelser

Arkæologer fra Museum Sydøstdanmark sikrer kulturarven før elektrificeringen af banen mellem Køge Nord og Næstved.

Før Banedanmark elektrificerer banen, har Museum Sydøstdanmark undersøgt, om de kommende anlægsarbejder kan true med at ødelægge fortidsminder.

Arkæologerne har lavet prøveudgravninger de steder, hvor der skal være arbejdsveje, tekniske anlæg og midlertidige arbejdsarealer. Fortidsminder under mulden er blevet gravet ud, før anlægsarbejdet gik i gang.