Banedanmark afslutter ramning af fundamenter ved Køge Station

Banedanmark har de seneste uger arbejdet ved Køge Station med at ramme fundamenter til masterne, der skal bære det kommende kørestrømsanlæg på strækningen mellem Køge Nord og Næstved. Det har betydet, at vores naboer er blevet generet af støj og vibrationer fra ramningen, da jordbunden har vist sig at være langt vanskeligere at arbejde i end først antaget. Det beklager vi naturligvis.

Ramning af mastefundamenter er afsluttet
Vi mangler at sætte de sidste 40 fundamenter ved Køge Station, men har nu skiftet udførelsesmetode til det vi kalder stampede fundamenter. Denne metode er langt mere skånsom for naboerne, da den både støjer mindre og giver langt færre vibrationer. Til gengæld bliver arbejdet bliver dyrere og kommer også til at tage længere tid. Arbejdet med at sætte de sidste fundamenter fortsætter derfor de næste to til tre uger.
 
På vores facebook-side kan du se, hvordan et stampet fundament bliver sat i jorden.

Arbejdet fremadrettet
Når de sidste fundamenter er sat i jorden begynder vi at installere masterne herpå. Arbejdet varer omkring en halv time ved hvert fundament. Kort herefter installering af de første master begynder vi at hænge køretråden op. Vi arbejder mellem 20.00 og 05.00 fra søndag aftener til fredag morgener. Du vil kunne høre vores arbejdskøretøjer på banen, men arbejdet er ikke stærk støjende. Vores arbejde på strækningen varer indtil begyndelsen af 2019, hvor kørestrømsanlægget vil være færdigt.