Vi etablerer byggeplads på godsbanearealet ved Tureby Station

Fra midten af februar 2018 går vi i gang med at etablere en ny byggeplads på godsbanearealet nord for Tureby Station. Byggepladsen skal blandt andet benyttes som lagerplads for byggematerialer, der skal bruges i forbindelse med elektrificeringen af strækningen mellem Køge Nord og Næstved.

Etablering af byggeplads


Den nye byggeplads vil bestå af en lille skurby og et større areal, der skal benyttes til af- og pålæsning af byggematerialer. Vi forventer, at etableringen af byggepladsen vil gå i gang i midten af februar 2018, og at den er klar til at blive taget i brug ca. en måneds tid senere. Der vil være adgang til den nye byggeplads via Turebyvej.

Det skal pladsen bruges til

Når byggepladsen står klar, skal den benyttes til af- og pålæsning af master, fundamenter, ophæng og kørestrømsledninger til elektrificeringen af banen mellem Køge Nord og Næstved. Arbejdet forventes afsluttet i 2019. 

Vi arbejder på alle tider af døgnet

Som nabo til byggepladsen kan du forvente aktivitet fra pladsen på alle tidspunkter af døgnet. Om dagen vil store blokvogne køre byggematerialer frem til pladsen, og om natten vil materialerne blive læsset over på togvogne, der fragter det frem til stedet, hvor vi rammer fundamenter og opsætter kørestrømsmaster.

- I tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl. 18.00 fragter vi byggematerialer frem til pladsen på blokvogne.
- I tidsrummet mellem kl. 20.00 og kl. 06.00 læsser vi byggematerialerne videre over på togvogne.

Undskyld vi støjer

Som nabo vil du opleve støj fra af- og pålæsning af byggematerialer, der sker med en kran på pladsen. Der vil også være øget trafik og lyde fra bakalarmerne på de store blokvogne i dagtimerne. Om natten vil der være lys og øget godstrafik i sporet, og det vil støje, når vi med en kran læsser byggematerialer over på togvogne.
Vi gør, hvad vi kan for at begrænse generne, mens arbejdet står på.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte os på kogenord-naestved@BANE.dk.