Rydning af bevoksning

Banedanmark er i gang med at elektrificere den 45 km lange jernbanestrækning mellem Køge Nord og Næstved. I 2016 og -17 fældede og beskar vi bevoksningen langs banen. Før vi sætter master og køreledning op, er det nødvendigt at rydde træer og buske væk langs banen. Før elektrificering af en strækning, rydder vi bevoksningen i en afstand af 10 meter fra nærmeste skinne eller til nærmeste skel på begge sider af banen. Vi beskærer træer og buske helt i bund. Bevoksningen holdes også efter, at selve elektrificeringen er udført i lav højde på Banedanmarks arealer.

Når vi rydder bevoksningen langs banen, forandres det visuelle indtryk af banen, dels på grund af opsætning af master og køreledninger, dels på grund af rydning af bevoksningen. Banen bliver mere synlig i det åbne land, og også stationerne ændrer udtryk.

I 2017 fældede og beskar vi bevoksningen på private grunde langs banen. Grundejere med arealer under 10 meter fra banen bliver pålagt en eldriftsservitut. Bevoksning på disse arealer bliver fældet eller beskåret i henhold til eldriftsservituttens bestemmelser.