Nyt signalsystem på banen

Den nye banes signalsystem etableres fra foråret 2017 til foråret 2018. Signalsystemet består af flere forskellige dele, som sikrer, at togene kører rettidigt, og at der ikke sker sammenstød og uforudsete hændelser.

Signalsystemets grundlæggende formål er at sikre, at togene ikke støder sammen og samtidig muliggøre en høj regularitet og kapacitetsudnyttelse på jernbanen. Det er signalsystemet, som fortæller lokomotivføreren, om der må køres eller ej.

Signalsystemet udgør sammen med blandt andet sporene og kørestrømmen den samlede infrastruktur på jernbanerne.

Grundstenen i signalsystemet er sikringsanlæggene, der gør det muligt at sætte signaler og sporskifter rigtigt, så togene kommer ind på den rigtige togvej samt sikrer, at signalerne viser rødt, når et blokafsnit er optaget. Der er sikringsanlæg for såvel stationer som for strækningen mellem stationerne.

Derudover er hovedstrækninger og andre tæt befærdede strækninger udbygget med et togkontrolsystem. Systemet sikrer blandt andet, at toget bremser, hvis lokomotivføreren kører forbi et rødt signal.

Endvidere består signalsystemet af et fjernstyringssystem, som samler information fra sikringsanlæggene og styrer sikringsanlæggene fra centralt hold.

Et moderne signalsystem kan således overordnet opdeles i:

  • Fundamentale sikkerhedssystemer (sikringsanlæg, blokafsnit, sporskifter og signaler): Disse systemer sikrer, at der ikke gives tilladelse til, at flere tog kan køre ind på samme sporstykke på samme tidspunkt.

  • Togkontrol: Overvåger om lokomotivføreren reagerer korrekt på signalerne fra de fundamentale sikkerhedssystemer. I tilfælde af at lokomotivføreren fx overser et stopsignal, vil togkontrolsystemet nedbremse toget, inden det passerer signalet.

  • Fjernstyring: Togtrafikken styres og overvåges fra fjernstyringscentraler, der er forbundet med sikkerhedssystemerne. Herfra dirigeres togene ind i de rigtige spor og på stationerne i den korrekte rækkefølge.

Læs mere om det nye signalsystem og hvordan Banedanmark over de kommende år udskifter de forældede, danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen.

Seneste nyt om Den nye bane

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du løbende får nyheder på mail.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01.