Vi måler støjen ved Ringsted Station

I forbindelse med opgraderingen af Ringsted Station opsatte vi i perioden medio maj til medio december støjmålere på begge sider af stationen. De var placeret på henholdsvis Jernbanevej og Syrenvej. Brüel & Kjær foretog støjmålingerne på vegne af Banedanmark.

Støjgraferne er såkaldt rådata og lægges på Den nye banes hjemmeside i uredigeret form. Støjen beregnes som et gennemsnit over en periode og er inklusiv baggrundsstøj fra eksempelvis trafik, vejarbejde, samtale, udendørsarrangementer, udrykninger etc. fra bylivet.

Følg støjen live
Her kan du følge med på Banedanmarks støjmålere.


Spørgsmål og svar om støjmålingerne

Der findes ikke en præcis definition på, hvad støj er. Støj kan beskrives som uønsket lyd og måles i enheden decibel (dB). For de fleste mennesker opfattes støj generelt som lyd, der er generende eller uønsket. Støjens gene afhænger primært af styrke, men også af frekvensen. Vi opfatter støj forskelligt og forskellige former for støj har ikke samme genevirkning. Det er altså individuelt, hvor meget støj, der skal til, før man føler sig generet. Du kan læse mere om støj på miljøstyrelsens hjemmeside.

Det er Brüel og Kjær der foretager støjmålingerne på vegne af Banedanmark. 

Støjen måles gennem en mikrofon, som er monteret i ca. 4 meters højde. Mikrofonen optager lyd fra omgivelserne. Lyden måles i enheden decibel, som indikerer lydens styrke. Støjniveauet beregnes som en gennemsnitsværdi over perioderne dag, aften og nat. Det er dette gennemsnit, der ikke må overstige grænseværdien. Det kan derfor godt støje mere på nogle tidspunkter end andre, men dette vil udlignes i mindre støjende perioder samme dag.


Støjmålingerne er såkaldt rådata. Støjen måles og beregnes som et gennemsnit over en periode inklusiv baggrundsstøj. Baggrundsstøj er trafik, vejarbejde, samtale, udendørsarrangementer, udrykninger og hvad der ellers hører med til bylivet. Støjmålerne kan ikke skelne støjen fra byggepladsen fra baggrundsstøj. Det betyder, at baggrundsstøj indgår som en del af den støj, der måles. Flere steder er baggrundsstøjen høj, hvilket blandt andet kan ses på støjmålingerne i aften- og natperioder, hvor vi typisk ikke arbejder på byggepladsen. 

Støjrapporterne indeholder en hel uges støjmålinger i ét dokument. Øverst i rapporten står støjmålerens placering samt dato for målingen. Graferne viser støjmålinger fra et døgn (kl. 7.00 – 7.00). Vi måler altså også støjen, når vi ikke arbejder på byggepladsen. I venstre hjørne af grafen kan ses et gennemsnit for henholdsvis dag, aften og nat.

Støjrapporterne består af såkaldt rådata og lægges på hjemmesiden i uredigeret form. Støjen beregnes som et gennemsnit over en periode og er inklusiv baggrundsstøj fra eksempelvis trafik, vejarbejde, samtale, udendørsarrangementer, udrykninger etc. fra bylivet.