Om Den nye bane København-Ringsted

DANMARKS FØRSTE HØJHASTIGHEDSBANE

I perioden 2009 til 2019 har Banedanmark anlagt en ny dobbeltsporet elektrificeret jernbane mellem København og Ringsted over Køge. Banen er bygget til hastigheder på op 250 km/t for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog

Rejsetidsbesparelser og nye trafikforbindelser 

Den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde er en af de mest benyttede og vigtigste banestrækninger i Danmark. Banen bliver anvendt af pendlere mellem København og det øvrige Sjælland samt til landsdækkende og international passager- og godstrafik. I dag er strækningen fuldt udnyttet og er blevet en trafikal flaskehals. Ved at bygge en ny bane mellem København og Ringsted over Køge bliver det muligt at få en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser. Som Danmarks første højhastighedsbane skal den være med til at imødekomme fremtidens transportbehov. Med den nye Køge Nord Station skabes der et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen. Der bliver også mulighed for et parkér- og rejsanlæg lige ved motorvejen. Her fra kører togene til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Næstved.

På tværs af landegrænser

Strækningen København-Ringsted er af international betydning. Den indgår i det transeuropæiske netværk som forbindelse mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Det er ligeledes en vigtig strækning i banekorridoren fra Helsinki i Finland til Palermo i Italien og Valetta på Malta.

Rejsetider og køreplaner

De endelige køreplaner er udarbejdet i 2019 i trafikaftaler mellem Banedanmark og operatørerne inden for de gældende rammeaftaler med Trafikstyrelsen. 

Se mere på Rejseplanen.dk.

Fakta om mængder

  • 180.000 sveller – S16 svellen er specielt udviklet til Den nye bane
  • 240 km skinner
  • 270.000 ton skærver
  • 3,3 mio. m3 jord
  • 105.000 ton stål

Faktaark om Den nye bane.

FAKTA OM DEN NYE BANE KØBENHAVN-RINGSTED

NAVN: Den nye bane København-Ringsted

BYGHERRE: Banedanmark

BYGGEÅR: 2010-2019

PRIS: 10 milliarder

LÆNGDE: ca. 60 km

HASTIGHED: 250 km/t

STATIONER: Køge Nord Station