Det laver vi

Nyt kørestrømsanlæg mellem Køge og Dybbølsbro
Vi udskifter hele kørestrømsanlægget mellem Køge og Dybbølsbro.

I dag er der op til 70 meter mellem masterne. Det medfører for store udsving af køreledningen ved stærk vind, som betyder, at togene må nedsætte hastigheden på strækningen. Da kørestrømsanlægget i det hele taget er ved at være slidt, udskifter vi det helt.

De nye master placeres med ca. 60 meters afstand (tættere ved stationer og i kurver). På den måde bliver kørestrømsanlægget mere stabilt for især vindbelastning.

Vi udskifter det eksisterende kørestrømsanlæg i løbet af 2016-19. Det foregår således:

1. Vi rammer nye mastefundamenter i jorden. Det foregår ved, at betonfundamenter på 3-6 meter bankes ned i banedæmningen med en skinnekørende rammemaskine. Det støjer og medfører vibrationer. Vi arbejder ved hvert enkelt fundament i en times tid, så arbejdet bevæger sig relativt hurtigt frem langs banen.

2. Vi monterer master i fundamenterne.

3. Vi hænger køreledninger op mellem masterne.

De sidste dele af arbejdet medfører hverken støj eller vibrationer.