VVM-høring

Projektets anden offentlige høring løber fra den 11. januar til den 11. marts 2018.

Udgangspunktet for høringen er en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen kan findes nedenfor.

Alle henvendelser i høringsperioden vil blive registreret, bearbejdet og offentliggjort med navn og adresse, med mindre andet ønskes.

I høringsperioden bliver der afholdt to borgermøder langs strækningen, hvor det er muligt at høre om projektet og påvirkningerne i langs strækningen.

D. 29 januar: Billund
Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund

D. 30 januar: Jelling
Hallen på Bredagerskolen, Bredager 26, 7300 Jelling

I lokalaviserne fra uge 2 har der desværre indsneget sig en fejl hvor datoerne for borgermøderne var forkerte. Dette er de korrekte datoer.

Borgermøderne bliver alle afholdt i tidsrummet kl. 19-21 (dørene åbnes kl. 18.30). Det er bl.a muligt at se sin egen matrikel på kort og snakke med Banedanmarks folk.

Fagnotater

Filnavn Download
Billund_Affald og ressourcer
Billund_Anlægsbeskrivelse
Billund_Arealforhold
Billund_Befolkning og sundhed
Billund_Emissioner
Billund_Grundvand og drikkevand
Billund_Jord og jordforurening
Billund_Klimatilpasning
Billund_Kulturhistoriske og rekreative interesser
Billund_Natur og overfladevand
Billund_Planforhold
Billund_Støj og vibrationer
Billund_Trafikale forhold
Billund_Visuelle forhold

Bilag

Filnavn Download
Bilag 2 - Skov
Bilag 3 - Flagermus
Bilag 4 - Øvrige bilag IV-arter
Bilag 5 - Målsatte vandløb
Bilag_Anlægsbeskrivelse nedgravet station
Bilag_Arealforhold -Gadbjerg
Bilag_Arealforhold -Nord
Bilag_Arealforhold -Øst
Bilag_Arealforhold -Syd
Bilag_Arealforhold -Vest
Bilag_Visuelle forhold - Visualiseringer
Bilag 2 - Friluftsliv
Bilag 1 - Kulturarv
Bilag 1 - Beskyttet natur